privacyverklaring

HILBRINK jurist & bedrijfsadviseur, gevestigd te Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

persoonsgegevens die wij verwerken

HILBRINK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– gegevens over uw activiteiten op de website

doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

HILBRINK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het uitvoeren van gesloten overeenkomst;
– het verzenden van een nieuwsbrief;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om goederen en diensten bij u af te leveren;
– HILBRINK analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
– HILBRINK verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

geautomatiseerde besluitvorming

HILBRINK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HILBRINK) tussen zit.

hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

HILBRINK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens
bewaard tot 7 jaar na sluiten dossier > fiscale reden (onderdeel van administratie)

dossiers
bewaard tot 2 jaren na sluiten dossier> in verband met eventuele follow up werkzaamheden. Na 3 jaren wordt het dossier vernietigd of (deels) aan de opdrachtgever overhandigd.

delen van persoonsgegevens met derden

HILBRINK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van HILBRINK, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HILBRINK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HILBRINK gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  De technische en functionele cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. De analytische cookies houden verband met Google Analytics. De door Google Analytics verzamelde IP adressen van bezoekers worden geanonimiseerd.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HILBRINK en heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@jeroenhilbrink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Verzoeken worden uiterlijk binnen 4 weken behandeld.

beveiliging van persoonsgegevens

HILBRINK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@jeroenhilbrink.nl